Ressursar

Her har vi samla nokre ressursar.

Skrifteleg materiell

Handlingsplan

Kommunane på Sunnmøre har utarbeidet en fagplan som tek utgangspunkt i nasjonale føringar. Denne gir felles retning for arbeidet mot vald i nære relasjonar på Sunnmøre.

Handlingsplan mot vald (PDF, 3 MB)

Handlingskort

I desse handlingskorta har vi samla tips og informasjon om korleis ein skal handle ved mistanke om vald og overgrep i nære relasjonar.

Om krisesenteret

Brosjyra om Krisesenter for Sunnmøre er tilgjengelig i fleire språk: