Krisesenter for Sunnmøre

Alle kommunar er pålagde å gi eit tilbod om krisesenter for kvinner, barn og menn som opplever fysisk og psykisk vald eller truslar om vald.

Treng du hjelp?

  • Du som opplever vald i familien eller frå ein annan som står deg nær, kan få gratis hjelp på krisesenteret.
  • Du kan ringe oss heile døgnet. Vi hjelper deg med éin gong. Du treng ikkje tilvising eller timeavtale
  • Du kan bu her viss du treng det. Det gjeld òg barna dine.

Ring Krisesenter for Sunnmøre på tlf. 70 16 33 33

Tilbodet til krisesenteret

Krisesenteret tilbyr hjelp til barn, kvinner og menn som har vore utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar.

Tilboda er gratis lågterskeltilbod, og for alle nasjonalitetar.

Om krisesenteret

Lokalene til krisesenteret - Klikk for stort bilete
Lokalene til krisesenteret - Klikk for stort bilete
Lokalene til krisesenteret - Klikk for stort bilete
Lokalene til krisesenteret - Klikk for stort bilete

Krisesenter for Sunnmøre er interkommunalt og gir eit tilbod til innbyggarar kommunane Ålesund, Ørsta, Volda, Herøy, Sande, Ulstein, Hareid, Sula, Giske, Fjord, Vanylven, Stranda og Sykkylven.Personar frå andre stader i Noreg kan òg nytta tilbodet vårt.

Dei tilsette ved krisesenteret har ulik fagbakgrunn og kompetanse for best å kunna ta vare på dei ulike behova som brukarane av senteret har.

Krisesenteret driv verksemda si i tråd med "Lov om kommunale krisesentertilbod".

Handlingsplan mot vald i nære relasjonar for kommunane på Sunnmøre 2021 - 2025 (PDF, 3 MB).

Kontakt oss

Krisesenter for Sunnmøre