Tilsette i offentleg verksemd og private barnehagar/skular

Retningslinjer for tilsette i offentleg verksemd og private barnehagar/skular ved mistanke om at barn blir utsett for vald eller overgrep.

Kven gjer kva

I dette flytskjemaet illustrerast retningslinjene som er beskrevet ovenfor.

Last ned flytskjemaet med retningslinjene (PDF, 43 kB)

Flytskjema som viser retningslinjene som er beskrevet i teksten.  - Klikk for stort bileteRetningslinjer for tilsette i offentleg verksemd og private barnehagar/skular ved mistanke om at barn blir utsett for vald eller overgrep.