การการใช้ความรุนแรงกับสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

มีคนอื่นในครอบครัวของคุณที่ทำให้คุณเผชิญหน้าต่อการกระทำในข้อใดข้อหนึ่ง หรือในหลายข้อดังต่อไปนี้หรือไม่ หากเช่นนั้น คุณคงถูกเผชิญหน้าต่อความรุนแรงจากสมาชิกคนอื่นในครอบครัวเดียวกัน

• ถูกพูดจาไม่ดี อย่างเช่น ถูกกล่าวว่าเป็นคนโง่ คนขี้เหร่ อ้วน หรือบ้า

• ถูกปฏิเสธไม่ให้เงินค่าอาหาร ค่าเช่าบ้าน เสื้อผ้า ใบบิลต่าง ๆ

• ห้ามไม่ให้คุณได้ติดต่อกับครอบครัว หรือเพื่อนฝูง

• ถูกขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงกับคุณ หรือบุตรของคุณ/พวกคุณ หากคุณพยายามเลิกลากับคู่ชีวิตของคุณ ขอความช่วยเหลือ หรือบอกให้ผู้อื่นทราบ

   เกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ

• ทำลายสิ่งของส่วนตัวของคุณ

• ทำร้ายหรือขู่ว่าจะทำร้ายสัตว์เลี้ยงของคุณ

• ตี ถ่มน้ำลายใส่  ดึงผม ผลัก เตะ บีบคอ หรือ ขว้างสิ่งของใส่คุณ

• บังคับให้คุณมีเพศสัมพันธ์ ขู่ว่าจะไล่คุณออกนอกประเทศ

รายการข้างต้นนี้ยังไม่ได้ครบถ้วน และความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นในรูปแบบอื่น ๆ ก็ได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณกำลังเผชิญหน้ากับความรุนแรง จากสมาชิกอื่นในครอบครัวของตนเอง โปรดติดต่อทางเรา

 

ความรุนแรงเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ เมื่อคุณถูกเผชิญหน้าต่อความรุนแรงจากผู้ที่คุณรู้จักอย่างดี หรือผู้ที่คุณไว้วางใจ หากเช่นนั้นแล้ว ทางเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการใช้ความรุนแรงกับสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

บ้านพักฉุกเฉินที่ซูนด์เมอเร เป็นการบริการสำหรับผู้ที่ถูกเผชิญหน้าต่อความรุนแรง จากผู้อื่นที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน บ้านพักแห่งนี้ให้ความคุ้มครอง คำปรึกษา และคำแนะนำสำหรับผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก

คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ในภาวะวิกฤตเฉียบพลันเพื่อรับความช่วยเหลือจากทางเราได้ คุณสามารถติดต่อบ้านพักแห่งนี้โดยตรง โดยไม่ต้องมีนัดหมาย หรือใบส่งตัว การบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

การบริการนี้ประกอบด้วย สิ่งดังต่อไปนี้

ที่พักอาศัยที่ปลอดภัยภายในระยะเวลาชั่วคราว 

การสนทนาโดยใช้ล่าม หากต้องการสิ่งเหล่านี้

รับความช่วยเหลือเพื่อติดต่อกับหน่วยงานอื่น ๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและโอกาสต่าง ๆ คำแนะนำดังกล่าวนี้รวมถึงคำแนะนำทางกฎหมายด้วย

การติดตามเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ

 

คุณสามารถรับความช่วยเหลือจากทางเราได้ แม้ว่าคุณไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้

 

บุคลากรมีการศึกษา และความรู้เกี่ยวกับความรุนแรง และการล่วงละเมิดต่าง ๆ บุคลากรมีหน้าที่รักษาความลับไว้ ดังนั้นจึงไม่ได้รับอนุญาตแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับผู้อื่น ยกเว้นว่าคุณจะอนุญาตให้ทำสิ่งเหล่านี้ได้ หรือมีความเสี่ยงต่อชีวิต และสุขภาพ ทางเรามีล่ามให้ หากต้องการสิ่งเหล่านี้